Oud Vinkeveen

Vinkeveen

Vinkeveen een dorp met 4500 inwoners, gelegen aan een plassen- en weidegebied, is een echt recreatiedorp. In de loop van de jaren opgebouwd als lintbebouwing. Van origine bestond Vinkeveen voornamelijk uit agrarisch gebied in de vorm van boerderijen en tuinderijen.


De plassen

Vinkeveen is gelegen in een water rijk gebied dat door de mens is gecreëerd. Naast de plassen liggen legakkers waar in het verleden veen werd opgebaggerd om er vervolgens turf uit te steken. Uit de drie grote plassen werd eveneens zand gewonen. Op deze manier ontstonden er treksleuven waardoor een mooi recreatiegebied zich heeft ontwikkeld waar wind en golven vormgeven aan de akkers.

De 3 grote plassen zijn van elkaar gescheiden door twee wegen, de ene is de provinciale weg en de andere de Baambrugsezuwe. Naast de plassen ligt het natuurgebied Botshol.


Het dorp

De vorm van de Vinkeveense kern is een lint. Dit lint loopt van Donkereind via de Herenweg naar Achterbos vroeger waren dit drie buurtschappen.

Aan de zijde van Donkereind (zuid Vinkeveen) zijn uitvalswegen naar naar Wilnis en Mijdrecht. Aan de zijde van Achterbos (noord Vinkeveen) zijn uitvalswegen naar Waverveen en Oudenwater. Over de Heulweg of Kerklaan is er een verbinding met Westerheul (west Vinkeveen) dat voorheen polder was. De Baambrugsezuwe (oost Vinkeveen) is een verbinding met Baambruggen en Abcoude.

De provinciale weg N201De provincialeweg N201 welke dwars door Vinkeveen heen loopt geeft een verbinding van Haarlem naar Hilversum, deze kan vanaf de Herenweg bereikt worden. Er wordt aan gewerkt om het sluipverkeer tegen te gaan door zowel de wijkgroep als de gemeente en provincie. Hierover zal in de toekomst meer vermeld worden op deze site.


Donkereind

Donkereind ligt in het verlengde van de Herenweg en Demmerik, en bestaat uit woningen en enkele boerderijen aan beide zijden. Veel van deze boerderijen zijn in de van de loop van de tijd woningen geworden tevens zijn er nog enkele winkels en café’s. Demmerik geeft aan sluiting naar de Wilgenlaan en de Spoorlaan aan het einde is een bedrijventerrein gevestigd.


De kern

De Herenweg, waar halverwege de kerk staat, was voorheen het middelpunt van het dorp met café’s. Op de plaats waar de kerk, de Heilighartkerk, langs de Herenweg staat begint ook de Kerklaan. Verder naar het Noorden aan de Herenweg liggen nog twee kerken.

De Kerklaan waar de Josefschool aan staat met een parkeer terrein waaraan aansluitend dorpshuis ‘De Boei’, de bibliotheek, de sporthal en zwembad Het Veenbad zijn gevestigd.

Tussen de Kerklaan en de Heulweg ligt de wijk Kerkelanden, de jongste wijk van Vinkeveen, en het recent vernieuwde Maria Oord.

De Baambrugsezuwe, van oorsprong een pad dat tussen de plassen liep en enkel bereikbaar was met paard en wagen of per fiets, is nu volgebouwd met luxe huizen. Hier zijn ook horeca gelegenheden en hotels aanwezig en zijn aan beide zijde recreatiemogelijkheden.


Achterbos

Achterbos is het einde van de lintbebouwing hier kijkt men uit over de polder en kan men via de Botsholsedijk naar Botshol een niet betreedbaar natuurgebied. In Achterbos zijn een aantal bedrijven gevestigd die recreatie bieden.


De plas

Jaren geleden zijn zandwinningen gedaan waardoor er zandeilanden zijn ontstaan welke tegenwoordig vrij toegankelijk zijn. Deze plas is zeer diep en geeft bij veel wind hoge golven.


Zandeiland de Klinkhamer

WVA, de zeilverenigingen, heeft zijn clubhuis op een zandeiland waarvan men de wedstrijden goed kan volgen. Een ander gedeelte van het zandeiland is ingericht voor duikers. Speciaal voor hen zijn in de plas een aantal objecten laten zinken waaronder een bus, een boot en een onderwaterhuis.

De zandeilanden zijn vrij toegankelijk ten behoeve van recreatie zoals zwemmen, zeilen of vissen (dit mag echter alleen wanneer u in het bezit bent van een visakte of dagvergunning welke bij de jachthavens verkrijgbaar zijn). Ook zijn er jachthavens aanwezig waar boten kunnen worden afgemeerd na genoten te hebben van de wind en de golven.

Op de eerste en tweede plas zijn legakkers die toegankelijk zijn, hiervoor heeft u wel een dagvergunning nodig welke te verkrijgen is bij het VVV kantoor aan de Herenweg.

Het aantal winkels en de horeca welke aan de Herenweg is gevestigd loopt terug. Wij zouden dat graag anders willen zien en zetten ons in voor behoud en nieuwe ontwikkeling van dit gebied. Ook deze ontwikkelingen zullen hier te volgen zijn.De wijkgroep

De wijkgroep bestaat uit drie leden met een coördinator die ons ondersteund vanuit stichting De Baat.

Wij houden ons bezing met het voor de inwoners zo riant mogelijk te maken en dit op een goede manier te combineren met de recreatie.

Onze aandachtspunten:

De wijkgroep! iets voor jou?


De leden

Corine van der Stap
Pieter Stokhof
Wim Smit

De coördinator

Henk Rikveld

Tevens hebben wij een contact persoon binnen de gemeente, de heer Ralph Linnebank, voor het contact met het dagelijks bestuur.